Printer Friendly Version УРАЂЕНЕ биометријске путне исправе @ 1 October 2012 11:29 AM

907, 956, 1262, 1489, 2099, 2159, 2344, 2704, 2755, 2759, 3492, 3620, 3964, 4060, 4439, 4551, 4680, 4681, 4709, 4762, 4790, 4791, 4794, 4822, 4824, 4840, 4841, 4853, 4856, 4857, 4858, 4860, 4861, 4884, 4885, 4889, 4891, 4892, 4948, 4951, 4960, 4962, 4963, 4965, 4972, 4978, 4983, 4993, 5043, 5047, 5058, 5059, 5071, 5076, 5078.