Printer Friendly Version Sporazum imeđu Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša @ 2 February 2018 09:40 AM

Obaveštavamo da je Sporazum između Vlade Republike Srbije i Vlade Republike Gvatemale o ukidanju viza za nosioce diplomatskih i službenih pasoša stupio na snagu 17.januara 2018. godine. Od tog dauma državljani obe države, nosioci diplomatskih i službenih pasoša, imaju pravo na ulazak, tranzit i boravak na teritoriji druge strane bez vize, u trajanju do devedeset (90) dana od datuma ulaska.